Adjektiv

Prøv om du klarer disse adjektivene.

Fyll inn i tomme luker, klikk "Sjekk" for å sjekke svarene. Bruk "Hint" knappen for å få hjelp. Du kan også trykke "[?]" knappen for å få et hint.
NB! Du taper poeng dersom du bruker "hint" knappen.
stor - -
liten - -
ung - -
gammel - -
god - -
sint - -
glad - -
mye - -