Synes eller tro?

Test deg selv

Fyll inn i tomme luker, klikk "Sjekk" for å sjekke svarene. Bruk "Hint" knappen for å få hjelp. Du kan også trykke "[?]" knappen for å få et hint.
NB! Du taper poeng dersom du bruker "hint" knappen.
Smaker eplet godt? Ja, jeg det.
Hva skal du gjøre i kveld? Jeg jeg skal se på TV.
Jeg jeg skal ha fisk til middag i dag.
Hva du er best, cola eller pepsi?
Jeg føler meg kvalm. Jeg jeg blir syk.
Telefonen virker ikke. Jeg den er ødelagt.
Jeg at Oslo er den største byen i Norge.
Jeg det blir kaldt i morgen.
Hva du om den nye telefonen min? Jeg den er fin.
Har du feber? Da jeg du skal gå og legge deg.

12105426pil.jpg