Sterke verb

Test deg selv

Fyll inn i tomme luker, klikk "Sjekk" for å sjekke svarene. Bruk "Hint" knappen for å få hjelp. Du kan også trykke "[?]" knappen for å få et hint.
NB! Du taper poeng dersom du bruker "hint" knappen.
å være - - -
å bli - - -
å få - - -
å ta - - -
å skrive - - -
å komme - - -
å finne - - -
å hjelpe - - -
å gå - - -