Grammatikk

09/17/15

Home
Norsknivå A1
Norskprøve A2
Norskprøve B1
Samfunnsfag
Matte grunnskole
Norsk grunnskole
Nettoppgaver
Grammatikk
Oppgaver
Tips
Linker
Kveldskurs
   

Grammatikk:

-Grammatikksider
-Ressurssidene
-Ordnett
-gramatikk.com
-Mot B1 - Universitetet i Oslo; grammatikkoppgaver


-For spesielt interesserte:
-Om leddsetninger

- Konjunksjoner og subjunksjoner / Pdf

 A: Verbtider på norsk (YouTube)

B: Setningstyper på norsk (YouTube)

C: Setningskjema for hel- og leddsetninger (YouTube)

Ordbøker:
-Bokmålsordboka
-Bokmålsordbok (Lexin)


Norske verb:
-
Verb / Pdf
-Verbtider
/ Pdf
-Modale hjelpeverb
-Verbtrening / Pdf

Leddsetninger:
Nivå B1:
Leddsetninger / Pdf

 

 

Vanlige ordbøker til oppslag:

norsk-engelsk
norsk-somali
norsk-kurdisk (Kurmanji)
norsk-kurdisk (sorani)
norsk-tamil

Bildeordbøker:
Norsk
Engelsk
Tamil
Somali
Kurdisk (Kurmanji)
Kurdisk (sorani)

 

Mest for lærere:
Setnigsskjema:

A: Setningsskjema helsetninger / pdf
B. Setningsskjema leddsetninger / pdf

-----------------------------------------------------------
1: Setningsskjema helsetninger / Pdf
2: Setningsskjema leddsetninger / Pdf
3: Setningsskjema helsetning - enkelt / Pdf
4: Setningsskjema leddsetning - enkelt / Pdf

 

Feltskjemaanalyse (for lærere)

 

This site was last updated 09/17/15